I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka
nt. 
Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej,

odbyło się 28 listopada 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie.